Ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Tα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα σε αρχείο .pdf

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013